Do cả 2 OVA đều có 1 số lỗi sai sót vàkhông khớp nhau

nên mình quyết định làm lại v2 cho cả 2 OVA

các bạn thông cảm nhé

tìm lại các bài trước để thấy link down