Để theo kịp tiến độ của anime hiện nay

mình định sẽ tiến hành season 4 , 5, 6, 7 cùng lúc

ko bik ý kiến các bạn thế nào ?

Nếu được ủng hộ, mình sẽ tiến hành

Chi tiết:

+Season 1: Daily life & Kokuyo (ep 1-33) (đã có DVD)

+Season 2: VS Varia (ep 34-65)

+Season 3: Daily life (ep 66-73)

+Season 4: Future (ep 74-101)

+Season 5: Future – Melon base (ep 102-140)

+Season 6 (cái này tự tách): Arcobaleno trials (ep 141-153)

+Season 7: Future – Real Funeral Wreaths (ep 154 đến nay)