bom cuối cùng

tháng 11/2009 sẽ là tháng của Bầu trời, Tsuna VS Xanxus

để trận chiến diễn ra liên tục, mình sẽ liên tục cập nhật chứ ko đợi cuối tuần, nhưng nếu bạn nào thix cuối tuần thì cứ nói

KHR 56

Link mediafire: part 1 part 2

Link megaupload: ep 56